Alkalmazás: Laboratóriumok, klimatikus mérőszobák, telefonközpontok, múzeumok és a klimatikus viszonyokra érzékeny technológiával dolgozó iparágak (textilipar, papíripar, dohányipar stb.) fontos műszere, levegő relatív nedvességtartalmának közvetett módon történő meghatározására szolgál.